Index of /

 NameLast modifiedSizeDescription

 3DDiabetesReportNotY..>2016-06-28 18:20 1.1G 
 3DDiabetesReportWhat..>2016-06-28 18:20 1.1G 
 AcademicDisparitiesP..>2018-04-24 17:46 1.3G 
 Anatomy&Physiology1.m4v2016-09-04 02:18 1.3G 
 Anatomy&Physiology2.m4v2016-09-04 11:35 1.4G 
 Anatomy&Physiology3.m4v2016-09-05 11:01 2.7G 
 Anatomy&Physiology4S..>2016-09-04 22:22 1.7G 
 Anatomy&Physiology5(..>2016-09-06 15:31 2.2G 
 AnatomyPhysiology6Ar..>2016-12-07 16:57 1.3G 
 AnatomyPhysiology7Mu..>2016-12-07 18:32 1.8G 
 AnatomyPhysiology8Mu..>2016-12-07 17:54 858M 
 AnatomyPhysiology9Ne..>2017-08-30 16:05 1.5G 
 Appletontour.m4v 2014-09-11 10:35 2.9G 
 ArthroscopicShoulder..>2012-12-07 20:15 1.5G 
 BookVideoTrailerAnAn..>2012-12-04 23:31 4.0M 
 BoxingDemoPDU3D.m4v 2018-05-11 18:57 150M 
 Calculus1_Intro1.m4v 2019-05-25 17:59 1.0G 
 Calculus2_Intro2.m4v 2019-05-25 18:17 1.5G 
 Calculus3_Functions.m4v2019-05-25 12:20 914M 
 Calculus4a_PieceWise..>2019-05-25 12:08 1.0G 
 Calculus4b_PieceWise..>2019-05-25 12:16 915M 
 Calculus5_TypesofFun..>2019-05-25 07:27 1.2G 
 Calculus6_TypesofFun..>2019-05-25 07:17 1.4G 
 Calculus7_Tangentsan..>2019-05-25 07:11 1.5G 
 Calculus8a_DefiningL..>2019-05-24 00:45 929M 
 Calculus8b_DefiningL..>2019-05-23 08:48 900M 
 Calculus9Discontinui..>2019-05-24 00:36 937M 
 CollegeAlgebra1Commo..>2016-06-18 18:41 616M 
 CollegeAlgebra2Facto..>2016-06-28 01:48 966M 
 CollegeAlgebra3trino..>2016-06-28 01:54 1.3G 
 CollegeAlgebra4sums&..>2016-06-28 02:06 429M 
 CollegeAlgebra5facto..>2016-06-28 02:11 668M 
 CollegeAlgebra6TAses..>2016-06-28 02:19 345M 
 CollegeAlgebra7Expon..>2016-08-23 13:19 1.5G 
 CollegeAlgebra8Compl..>2016-08-23 16:54 2.5G 
 CollegeAlgebra9Inequ..>2016-08-25 03:02 1.5G 
 CollegeAlgebra10Abso..>2016-08-25 03:50 1.9G 
 CollegeAlgebra11Line..>2016-08-30 14:38 1.7G 
 CollegeAlgebra12Line..>2016-09-30 22:54 2.5G 
 CollegeAlgebra13Circ..>2016-09-30 21:42 867M 
 CollegeAlgebra14Quad..>2016-11-30 22:59 3.8G 
 CollegeAlgebra15Quad..>2016-11-30 22:27 2.0G 
 CollegeAlgebra16aCon..>2017-08-30 17:15 831M 
 CollegeAlgebra16bCon..>2017-08-30 17:22 875M 
 CollegeAlgebra17Poly..>2017-08-30 15:57 767M 
 CollegeAlgebra18Comp..>2017-09-06 15:54 1.3G 
 CurriefestPM.m4v 2014-06-06 09:43 5.6G 
 DVYSFalls.m4v 2014-09-11 12:53 1.6G 
 DanceChicago2pt1.m4v 2012-12-10 05:01 3.8G 
 DanceChicagopt2.m4v 2012-12-10 05:03 3.9G 
 DiaDeLosNinos.m4v 2013-05-16 02:13 1.4G 
 DoIReallyNeedInsulin..>2016-07-19 14:58 1.8M 
 EAAMDOPS2.m4v 2015-05-18 18:37 1.9G 
 Electbig.m4v 2012-11-30 02:07 2.3G 
 ElectionNightbig].m4v 2012-11-29 21:58 2.3G 
 ExxxoticaMiami2012.m4v 2013-03-04 00:45 113M 
 FLOTUSMichelleObama.m4v2012-09-10 03:15 516M 
 Frozepromo720convert..>2018-01-27 23:38 203M 
 GeneralBiology1Taxon..>2016-06-18 19:20 1.8G 
 GeneralBiology2Molec..>2016-08-24 09:33 2.4G 
 GeneralBiology3Macro..>2016-08-24 10:46 3.3G 
 GeneralBiology4Cells..>2016-08-24 12:23 3.2G 
 GeneralBiology5CellM..>2016-08-24 13:52 3.5G 
 GeneralBiology9Mitos..>2016-12-15 14:26 2.3G 
 GeneralBiology10 (Me..>2016-12-15 13:34 1.2G 
 GeneralBiology10Meio..>2017-08-31 08:38 1.2G 
 HorsebackNegril.m4v 2014-09-11 13:58 959M 
 ISC2014Fridayshow720..>2014-04-12 06:49 3.5G 
 ISC2014SundayPerform..>2014-04-11 02:15 5.8G 
 InTheKitchep1.m4v 2012-09-10 14:50 447M 
 InorganicChemistry1.m4v2018-09-10 17:44 632M 
 InorganicChemistry2.m4v2018-09-10 17:57 795M 
 InorganicChemistry3.m4v2018-09-10 20:26 1.5G 
 InorganicChemistry4.m4v2018-09-10 19:15 1.0G 
 InorganicChemistry5.m4v2018-09-10 20:25 1.1G 
 InorganicChemistry6.m4v2018-09-12 09:05 951M 
 InorganicChemistry7.m4v2018-09-12 09:18 1.2G 
 InorganicChemistry8.m4v2018-09-12 12:05 811M 
 InorganicChemistry9.m4v2018-09-12 12:13 897M 
 InorganicChemistry10..>2018-09-12 13:55 1.7G 
 InorganicChemistry11..>2018-09-12 15:18 787M 
 InorganicChemistry12..>2018-09-12 16:00 1.1G 
 InorganicChemistry13..>2019-05-22 22:37 1.2G 
 InorganicChemistry14..>2019-05-22 22:46 1.5G 
 InorganicChemistry15..>2019-06-23 19:12 630M 
 InorganicChemistry16..>2019-06-23 22:05 1.2G 
 InorganicChemistry16..>2019-06-24 07:11 1.0G 
 InorganicChemistry17..>2019-06-24 07:35 1.2G 
 InorganicChemistry18..>2019-07-02 05:36 1.5G 
 JamaicaJammin.m4v 2014-05-03 06:46 402M 
 Jeremihhalftime.m4v 2012-10-09 12:03 430M 
 MAthDecimalsaddsub.m4v 2015-08-29 07:59 1.5G 
 MONEYMAGICKSEMINAR2.mp42018-04-26 21:07 1.3G 
 MathAlgebra3Binomial..>2016-05-14 07:36 1.0G 
 MathAlgebra4Polynomi..>2016-05-14 07:56 1.0G 
 MathAlgebra5GoldenRu..>2016-05-14 09:27 1.1G 
 MathAlgebra6GoldenRu..>2016-05-14 08:54 1.0G 
 MathAlgebra7.m4v 2016-05-18 00:58 778M 
 MathAlgebra8Quadrati..>2016-05-18 01:02 1.0G 
 MathAlgebra9Inequali..>2016-05-18 19:33 597M 
 MathAlgebraBasics2So..>2016-06-01 12:16 1.8G 
 MathAlgebraProblemSo..>2018-04-24 17:30 1.1G 
 MathAlgebraProblemSo..>2018-04-24 17:27 888M 
 MathCrossMultiplying..>2016-05-09 00:24 879M 
 MathDecimalsmultipld..>2015-08-29 08:09 1.9G 
 MathDerivingEquation..>2016-04-30 09:34 1.1G 
 MathGeometry1.m4v 2016-04-30 07:47 1.1G 
 MathGeometry2.m4v 2016-04-30 08:05 1.0G 
 MathGeometry3LineSeg..>2016-05-22 13:07 547M 
 MathGeometry4Triangl..>2016-05-23 16:09 1.0G 
 MathGeometry5Triangl..>2016-05-28 11:14 1.0G 
 MathGeometry6Triangl..>2016-05-28 11:30 1.0G 
 MathGeometry7Triangl..>2016-05-28 11:52 637M 
 MathGeometry8Quadril..>2016-05-28 11:51 480M 
 MathGeometry9Quadril..>2016-05-29 20:33 927M 
 MathGeometry10Quadri..>2016-05-29 21:37 1.1G 
 MathGeometry11Quadri..>2016-05-29 22:45 925M 
 MathGeometry12Circle..>2016-05-31 22:33 1.1G 
 MathGeometry13SolidG..>2016-06-01 06:48 1.1G 
 MathGeometry14SolidG..>2016-06-01 07:04 799M 
 MathGeometry15SolidG..>2016-06-02 21:20 1.0G 
 MathGeometry16SolidG..>2016-06-02 21:27 1.0G 
 MathGeometry17Coordi..>2016-06-28 22:52 1.3G 
 MathGeometry18SlopeF..>2016-06-28 22:55 796M 
 MathLeastCommonMulti..>2016-04-30 09:40 412M 
 MathLogic3U3D.m4v 2015-09-07 00:16 1.5G 
 MathMean&Median.m4v 2016-05-08 22:45 594M 
 MathOrdersofOperatio..>2015-10-29 15:02 1.8G 
 MathProportions1.m4v 2015-10-29 14:47 1.5G 
 MathTables&Charts1.m4v 2016-05-08 23:48 865M 
 MathWordproblems1bPD..>2018-04-24 21:57 727M 
 MathWordproblemsaPDU..>2018-04-24 22:04 1.3G 
 Math_Algebrabasics1U..>2015-07-13 12:39 652M 
 Math_FracaddprobsU3D..>2015-07-13 10:31 1.5G 
 Math_FractionAdditio..>2015-07-13 10:11 1.1G 
 Math_FractionProblem..>2015-07-28 03:17 1.1G 
 Math_Fractions1U3D.m4v 2015-07-13 10:34 1.7G 
 Math_FractionsDividi..>2015-07-28 03:09 886M 
 Math_FractionsMultip..>2015-07-28 01:09 1.7G 
 Math_Logic1U3D.m4v 2015-07-13 11:30 784M 
 Math_Logic2U3D.m4v 2015-07-13 11:39 1.0G 
 Math_Mixedfracadd_su..>2015-07-13 11:30 1.0G 
 MissionStatementU3D7..>2017-08-24 12:38 165M 
 Mission Statement_U3..>2017-08-24 11:03 324M 
 Newcyintro.m4v 2013-01-28 14:33 33M 
 Obama2013Inauguratio..>2013-02-25 19:36 3.2G 
 PF2promo.m4v 2013-11-15 18:23 77M 
 POTUSBarackObama51st..>2012-09-10 03:08 398M 
 Physics1.m4v 2014-03-21 07:07 1.2G 
 Physics2.m4v 2014-03-21 07:19 1.1G 
 Physics3.m4v 2014-03-21 07:18 1.4G 
 Physics4.m4v 2014-03-21 14:32 1.3G 
 Physics5.m4v 2014-03-21 14:34 1.3G 
 Physics6.m4v 2014-03-21 14:26 1.0G 
 Physics7.m4v 2014-04-07 08:55 1.0G 
 Physics8.m4v 2014-04-07 08:58 1.1G 
 Physics9.m4v 2014-04-07 09:03 1.4G 
 Physics10.m4v 2014-04-13 21:40 1.0G 
 Physics11.m4v 2014-04-13 21:57 1.0G 
 Physics12.m4v 2014-04-13 21:26 758M 
 Physics13.m4v 2014-04-13 22:11 1.1G 
 Physics14.m4v 2014-04-17 13:45 1.4G 
 Physics15.m4v 2014-04-17 13:53 1.6G 
 Physics16.m4v 2014-04-26 03:22 1.4G 
 Physics17.m4v 2014-04-26 03:37 1.7G 
 Physics18.m4v 2014-05-01 01:17 2.2G 
 Physics19.m4v 2014-05-01 00:55 1.3G 
 Physics20.m4v 2014-05-01 06:39 1.6G 
 Physics21.m4v 2014-05-01 06:40 1.5G 
 Physics21b.m4v 2014-05-11 08:11 736M 
 Physics22.m4v 2014-05-11 10:51 1.9G 
 Physics23.m4v 2014-05-11 10:30 1.2G 
 Physics24.m4v 2014-05-11 15:31 1.3G 
 Physics25.m4v 2014-09-11 05:10 1.4G 
 Physics25BWork&Energ..>2016-04-29 14:41 2.6G 
 Physics26WorkPowerMo..>2016-04-29 14:55 592M 
 Physics27Momentum.m4v 2016-04-29 15:08 589M 
 Physics28Conservatio..>2016-04-29 15:24 933M 
 Physics29ElasticColl..>2016-04-29 17:35 773M 
 Physics30InelasticCo..>2016-04-29 19:11 1.1G 
 Physics31SimpleMachi..>2016-04-29 19:57 1.3G 
 Physics32SimpleMachi..>2016-04-29 20:32 1.1G 
 Physics33CenterofMas..>2016-04-29 19:30 598M 
 Physics34BCoulombsLa..>2016-04-29 21:35 1.6G 
 Physics34CoulombsLaw..>2016-04-29 20:50 920M 
 Physics35Electrostat..>2016-04-29 22:32 1.3G 
 Physics36Electrostat..>2016-04-30 07:25 1.7G 
 Physics37Circuits1.m4v 2016-05-07 05:36 1.4G 
 Physics38Circuits2.m4v 2016-05-07 05:32 1.2G 
 Physics39Circuits3.m4v 2016-05-07 05:31 1.2G 
 Physics40Circuits4Ca..>2016-08-18 09:31 1.8G 
 Physics41Circuits5Ca..>2016-08-18 22:01 1.6G 
 Physics42ACcircuits.m4v2016-09-30 20:28 1.4G 
 Physics43Electromagn..>2016-09-30 18:29 1.5G 
 Physics44Electromagn..>2016-09-30 18:14 1.0G 
 Physics45PeriodicMot..>2017-08-24 13:28 1.4G 
 Physics46PeriodicMot..>2017-09-05 06:59 746M 
 Physics47Waves&Sound..>2017-09-06 12:30 2.2G 
 Physics51Thermodynam..>2016-08-25 06:11 1.8G 
 Physics52Thermodynam..>2016-08-25 05:48 813M 
 Physics53Thermodynam..>2016-08-29 18:21 1.5G 
 Physics54Thermodynam..>2016-08-29 19:35 2.1G 
 Physics55LightPDU3D.m4v2018-04-18 09:52 1.4G 
 Physics56Reflection1..>2018-04-18 15:08 1.4G 
 Physics57Reflection2..>2018-04-18 14:39 861M 
 Physics58Refraction1..>2018-04-18 15:01 1.2G 
 Physics59Refraction2..>2018-04-19 07:21 26M 
 Physics59Refraction2..>2018-04-19 07:48 1.0G 
 Physics60Atomic1PDU3..>2018-04-16 16:11 1.1G 
 Physics61Atomic2PDU3..>2018-04-18 09:02 1.3G 
 Physics62Nuclear1PDU..>2018-04-23 08:33 1.4G 
 Physics63Nuclear2PDU..>2018-04-23 08:15 684M 
 Physics64Nuclear3PDU..>2018-04-23 10:17 1.0G 
 Physics65Nuclear4PDU..>2018-04-23 10:20 1.1G 
 PittFallsintro.m4v 2013-02-05 19:37 16M 
 Pre_Inaugural.m4v 2013-01-30 16:04 312M 
 Pre_Inauguralevents2..>2013-01-31 18:59 2.5G 
 PresClinton2013lectu..>2013-02-01 11:37 1.0G 
 RadioIcon.m4v 2013-10-12 13:10 4.3G 
 RoseHall.m4v 2014-09-11 11:50 2.2G 
 SMALLFLOTUSMichelleO..>2012-09-24 08:01 259M 
 SMALLPresClinton.m4v 2013-02-01 12:51 187M 
 Sh!t Chicago Bull Fa..>2013-01-25 10:55 57M 
 Stevie.m4v 2013-01-30 15:56 213M 
 StevieWonder.m4v 2013-01-30 15:10 1.5G 
 SwingTheVote2016.m4v 2016-09-29 09:54 4.0G 
 TeamBlazeOct7th2017.m4v2017-10-10 16:54 4.0G 
 TheOminousOctet.m4v 2016-07-19 07:49 59M 
 appengerizerlq.m4v 2012-09-09 19:14 41M 
 bigJGOYvideo.m4v 2013-08-08 20:51 282M 
 bigchanel7newshow1.m4v 2012-10-20 23:52 365M 
 bigchannel6n7.m4v 2012-10-19 01:23 562M 
 cgi-bin/ 2012-08-27 09:19 -  
 chan1sh1shd.m4v 2012-09-09 22:26 519M 
 chan1sho1small.m4v 2012-09-09 19:35 112M 
 chan1show2big.m4v 2012-09-09 19:34 104M 
 chan3show1.m4v 2012-10-05 00:59 354M 
 chan3show2.m4v 2012-10-05 08:42 232M 
 chan3show3.m4v 2012-10-05 00:56 289M 
 chan3show4.m4v 2012-10-05 00:52 282M 
 chan5show1ft.m4v 2012-09-10 01:18 168M 
 chanel1show2small.m4v 2012-09-09 19:06 19M 
 chanel5newshow1.m4v 2012-10-05 09:16 707M 
 chanel5newshow1small..>2012-10-05 17:56 217M 
 channel7show1big.m4v 2012-10-10 21:30 311M 
 channel7show1small.m4v 2012-10-10 23:08 323M 
 dancechicagofull3.m4v 2012-12-08 17:34 8.0G 
 electionnightbigwork..>2012-11-29 09:07 2.3G 
 electionnightsmall.m4v 2012-11-24 18:57 12M 
 electionnightsmall2.m4v2012-11-28 18:06 752M 
 electionnightsmallwo..>2012-11-29 12:22 752M 
 engerizerbigs.m4v 2012-09-09 20:56 255M 
 footworksstudiofulld..>2016-08-03 09:13 5.7G 
 iProDemo1.m4v 2013-02-18 05:21 563M 
 ilovemypresident 2012-12-03 19:15 0  
 jerch5sh1ft.m4v 2012-09-09 18:28 416M 
 jerch5sh1ft2.m4v 2012-12-18 20:51 693M 
 jersmallch5sh1ft.m4v 2012-09-09 19:27 71M 
 newExxxoticaMiami.m4v 2012-12-04 22:41 154M 
 newPittFalls.m4v 2013-10-14 15:08 1.2G 
 newPittFalls1.m4v 2013-10-12 09:44 1.4G 
 newfeatureObama.m4v 2012-11-05 00:46 199M 
 psmidipromo.m4v 2012-10-09 10:37 34M 
 smLPOTUSBarackObama5..>2012-09-24 07:56 175M 
 smachanel7newshow1.m4v 2012-10-21 01:57 402M 
 smaillJGOY-DV.m4v 2013-08-08 20:42 41M 
 smallArthroscopi.m4v 2012-12-10 00:19 215M 
 smallDancepart2.m4v 2012-12-10 08:15 454M 
 smallDia.m4v 2013-05-16 10:58 181M 
 smallDpart1.m4v 2012-12-10 09:19 519M 
 smallJeremihhalftime..>2012-10-09 11:50 261M 
 smallObama2013e-S3D.m4v2013-02-26 01:39 443M 
 smallPitt.m4v 2013-02-05 19:40 2.5M 
 smallPre_Inaugural.m4v 2013-02-01 04:35 311M 
 smallchan3show1.m4v 2012-10-05 18:06 290M 
 smallchan3show2.m4v 2012-10-05 17:48 156M 
 smallchan3show3.m4v 2012-10-05 18:08 234M 
 smallchan3show4.m4v 2012-10-05 18:07 213M 
 smallchannel6n7.m4v 2012-10-19 10:31 370M 
 smallfullDanceChicag..>2012-12-10 09:57 865M 
 smalliproDemo1.m4v 2013-02-18 02:04 75M 
 smallkitchen.m4v 2012-09-10 16:31 235M 
 smallnewfeatureObama..>2012-11-05 01:13 87M 
 smallpsmidipromo.m4v 2012-10-09 10:33 21M 
 websiteintro.m4v 2013-09-18 06:16 4.7M